Loading

هیات ورزش های همگانی استان کرمانشاه


فواد نوروزی هیات ورزش های همگانی استان کرمانشاه
نام هیئت استانی: هیات ورزش های همگانی استان کرمانشاه
تلفن : 08330000000
ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه ۹‌الی ۱۳
شهر: کرمانشاه
آدرس : کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، مجموعه ورزشی آزادی، سالن شهیدبهشتی، دفتر هیات ورزش های همگانی استان کرمانشاه