میرجلیلی: مطالبه مقام معظم رهبری در ورزش همگانی باید محقق شود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران تحقق خواست رهبری در حوزه ورزش همگانی را یک ضرورت دانست و و در این مورد گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی(دام عزه) در تمامی ادوار انقلاب به مسئله ورزش همگانی اشارات جدی داشته اند، اما تا تحقق خواسته های رهبری راه درازی باقی مانده و این جای پرسش است که چگونه امر ولی در حوزه ورزش همگانی روی زمین مانده است. 

جلیلی تشکیل قرارگاه ورزش همگانی را پیش شرط تحقق فرموده رهبری دانست و اذعان داشت:‌ اگر بخواهیم ورزش همگانی توسعه یابد، باید قرارگاه ورزش همگانی تشکیل شود  چرا که توسعه همه جانبه آن از عهده یک فدراسیون ورزشی بر نمی آید. این امر نیازمند به همکاری تمامی نهادهای موثر درحوزه ورزش همگانی است. 

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران گفت: وقتی می گوییم ورزش همگانی، باید توجه ویژه به ریشه های فرهنگی ورزش همگانی داشته باشیم، سهم فرهنگ در جامعه پذیری ورزش همگانی کشور نقش کلیدی و معنا داری است. بنابراین وجوه فرهنگی ورزش همگانی باید از حاشیه به متن آورده شود و به صورت عملی بدان پرداخته شود. 

وی در خاتمه بیان داشت: امنیت ملی در گروه توسعه ورزش همگانی است، کشور زمانی می تواند در مقابل نفوذ بیگانگان بایستد که آماده باشد. ورزش همگانی پیش شرط این آمادگی است که به کرات در بیانات مقام معظم رهبری(دام عزه) و در بیانیه گام دوم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.