روسا و سرپرستان محترم هیات ورزشهای همگانی استانها

بخشنامه روسا و سرپرستان محترم هیات ورزشهای همگانی استانها به شرح زیر ابلاغ گردید.

١١:٤٠ - شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

ادامه مطلب