نفرات برتر هفته دوم شهریور طرح ملی پیاده روی معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، قرعه کشی سه جایزه پانصد هزار تومانی  هفته دوم شهریور ماه طرح ملی دوشنبه های پیاده روی، روز سه شنبه نهم شهریورماه، در محل فدراسیون و با حضور و نظارت سازمان ورزشهای تفریحی و رقابتی و رئیس انجمن پیاده روی انجام شد.

نفرات زیر بعنوان برندگان دومین هفته شهریورماه طرح معرفی و به هریک از عزیزان مبلغ پانصد هزار تومان تقدیم می شود:

۱. خانم مژگان ملک زاده از کهگیلویه و بویراحمد 

۲. خانم سمیه علیزاده از بوشهر 

۳. آقای داوود امیری از کرمانشاه

هرچند اولین جایزه همه عزیزان شرکت کننده، سلامتی و شادابی حاصل از پیاده روی است.