رضا شجیع: با تفکر پازلی نمی‌توان ورزش را همگانی کرد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، رضا شجیع نائب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در نخستین سمپوزیوم ورزش همگانی و گام دوم انقلاب گفت: طی دو سال گذشته تلاش کردیم موضوع ورزش همگانی را از کلی نگری و ابهام خارج کنیم و موضوع «کم تحرکی» اقشار مختلف جامعه را به عنوان مسأله محوری نظام ورزش همگانی کشور تعیین کنیم. 

شجیع تغییر رفتار را هدف اصلی سیاست گذاری عمومی در حوزه ورزش دانست و افزود: امروز پارادایم حاکم بر سیاست گذاری عمومی معطوف به تغییر رفتار است‌.  وقتی در مورد رفتار در ورزش همگانی صحبت می کنیم سیاست های ما باید به نحوی باشد که شهروندان کم تحرک یا بی تحرک را به سمت فعالیت بدنی منظم سوق دهیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: این نوع سیاست گذاری بسیار کار دشواری است چرا که متاثر از عوامل متعددی است و بی توجهی به پیامدهای جانبی زمینه عدم توفیق سیاستگذاران را فراهم می کند. 

رضا شجیع تک ساحتی دیدن ورزش همگانی را  بحران حاکم بر سیاست گذاری ورزش ایران خواند و افزود: کم تحرکی در اسطوره های زبانی نهفته در ناخودآگاه انسان ایرانی ریشه دارد، امری که جهان بینی او را تحت تأثیر قرار داده و در نهایت این دو مورد، علل اجتماعی کم تحرکی را خلق می کنند. نگاه پازلی به مسأله کم تحرکی و نداشتن تصویر بزرگ تر از این مسأله در قالب سبک زندگی فعال و سالمی که در کنار عواملی نظیر رژیم غذایی، کنترل وزن، عوامل اقتصادی و غیره معنا پیدا می کند؛ نشانگر فقدان نگاه جامع ما در موضوع سیاستگذاری است. 

شجیع در ادامه اذعان داشت: سبک زندگی، قلب و موتور حرکتی بیانیه گام دوم انقلاب است چرا که یک انسان امیدوار و باانگیزه برای تحقق تمدن نوین اسلامی، دارای سبک زندگی مورد انتظار نظام اسلامی است و تصور اقتصادی پویا، جامعه عزتمند و دارای معنویت بدون انسان هایی با سبک زندگی فعال ‌و سالم مشکل است.