علیرضا رحمتی رئیس هیات ورزشهای همگانی البرز شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، مجمع انتخابات ریاست هیات ورزشهای همگانی استان البرز صبح امروز شنبه با حضور محمدرضا فروحی دبیر فدراسیون همگانی برگزار شد و طی آن علیرضا رحمتی به عنوان رئیس چهار سال آینده این هیات انتخاب شد. 

در پایان رای گیری از اعضای مجمع هیات ورزشهای همگانی استان البرز علیرضا رحمتی در دور دوم رقابت نزدیک را 9 بر 8 از رقیبش برد و به عنوان رئیس چهار سال آینده این هیات انتخاب شد.