خبر خوش دبیر فدراسیون همگانی در مورد واکسیناسیون اعضا

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، محمدرضا فروحی ضمن اعلام این خبر گفت: با پیگیری های صورت گرفته از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی و همکاری فدراسیون پزشکی و ستاد ملی کرونا بزودی شرایط واکسینه شدن تعدادی از خانواده بزرگ ورزش همگانی فراهم خواهد شد. 

دبیر فدراسیون ورزشهای همگانی در مورد این که دریافت این واکسن شامل کدام افراد خواهد شد گفت: پرسنل، روسا، نواب و دبيران انجمن‌ها و كميته هاي این فدراسیون در سراسر کشور در فهرست اولويت دريافت واكسن كرونا قرار گرفتند.