باقرزاده: عملکرد فدراسیون ورزشهای همگانی نوید آینده خوبی را می دهد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، فضل الله باقرزاده که به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک در مجمع عمومی روز یکشنبه فدراسیون همگانی حضور داشت با تقدیر از عملکرد منظم و با برنامه فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: پیش از این اگر مسئولی در فدراسیون قبلی ورزش همگانی آماری از میزان مشارکت مردم در ورزش را می داد باور نمی کردم چرا که در سطح شهر این آمار را لمس و مشاهده نمی کردم، اما الان هر درصدی که دکتر ملایی بگوید را باور می کنم چرا که در سطح شهر، اماکن ورزشی و نهادها و دستگاه ها می بیبنم میزان مشارکت مردم در ورزش بالا رفت است. 

عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد:  برنامه ریزی خوب و منظمی که در این فدراسیون انجام شده است نوید آینده خوبی را برای ورزش همگانی در کشور می دهد و امیدوارم شاهد رشد و توسعه بیشتر ورزش همگانی در کشور باشیم. 

باقرزاده به نقش تعامل و همکاری با سایر دستگاه ها برای توسعه ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: اقداماتی که فدراسیون در امضا تفاهم نامه با نهادها و سازمان های مختلف انجام داده نشان می دهد که ورزش همگانی در بطن جامعه ورود کرده و به همین خاطر می توان پذیرفت اماری که از سوی فدراسیون ارائه می شود واقعی و منطبق با اقدامات صورت گرفته است.