تشریح طرح ملی دیسک طلایی در وبینار فدراسیون ورزش های همگانی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی به نقل از انجمن فریزبی، در این وبینار که با سخنرانی افشین ملایی رئیس فدراسیون ورزش های همگانی همراه بود، ذاکریان با تشریح طرح ملی دیسک طلایی اظهار داشت: با اجرای این طرح به دنبال معرفی بیش از پیش فریزبی در بین آحاد مختلف جامعه هستیم.

وی افزود: با توجه به فراخوان های منتشر شده در استانهای کشور تاکنون استقبال خوبی از لیگ دیسک طلایی شده است و امیدواریم این لیگ فرصت مناسب برای اوج گیری فریزبی باشد.

براساس این گزارش، در وبینار طرح های سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش های همگانی در تابستان 1400 علاوه بر معرفی طرح ملی دیسک طلایی، طرح های دیگر سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش های همگانی از جمله طرح ملی لیگ مینی فوتبال، طرح های جشنواره ساحلی و پهلوان تالاب معرفی و سفیران ورزش همگانی و مسئولان کمیته های متناظر رشته های فریزبی، مینی فوتبال و ورزش در طبیعت به بحث و تبادل نظر در مورد این طرح های پرداختند.