طرح‌های سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی در تابستان ورزشی معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، وبینار معرفی طرح های تابستان ورزشی سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی فدراسیون ورزش های همگانی با حضور روسا محترم هیات های استانی و مسئولین کمیته های متناظر رشته های ورزشی فریزبی، مینی فوتبال و ورزش در طبیعت استان ها در تاریخ 9 مرداد ماه 1400 برگزار شد.

در این جلسه که حضور ریاست، دبیر و نواب رئیس محترم فدراسیون ورزش های همگانی راهبری می شد، آرازشی سرپرست سازمان ورزش های تفریحی و رقابتی از 4 طرح ملی برنامه ریزی شده رونمایی کرد، چهار طرح با تمرکز بر چهار رویکرد متفاوت، لیگ دیسک طلایی با تمرکز بر رشته فریزبی، لیگ مینی فوتبال 1400 با نگاه ویژ] به رشته تازه تاسیس مینی فوتبال، طرح پهلوان تالاب با تمرکز بر حفاظت از محیط زیست و ارزش نهادن به طبیعت ارزشمند کشور عزیزمان و همچنین جشنواره های ساحلی با تمرکز بر فعالیت انجمن ورزش در طبیعت.

در ابتدای جلسه افشین ملایی رئیس فدراسیون در راستای اهمیت موضوع ورزش همگانی و طرح های متنوع به جهت جذب حداکثری دقایقی صحبت مرد و در ادامه ذکریان مسئول انجمن فریزبی به تشریح طرح دیسک طلایی پرداخت و سپس کریم مقدم طرح مینی فوتبال 1400 را معرفی کرد. در پایان ارائه طرح ها آرازشی دو طرح پویش پهلوان تالاب و جشنواره های ساحلی را تشریح کرد.

در بخش پایانی وبینار روسا استان ها و مسئولین متناظر کمیته ها پیشنهادات خود را در رابطه با بهبود روند برگزاری اعلام کردند.