حمایت فدراسیون ورزشهای همگانی از برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی زندانیان کشور

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی، حمید رضا عزیزیان با اشاره به این موضوع افزود: در حالی شمارش معکوس برای برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی زندانیان آغاز شده است که فدراسیون ورزش های همگانی حمایت همه جانبه ای جهت هرچه بهتر و باشکوهتر برگزار شدن این المپیاد داشته است.

عزیزیان با اعلام آغاز شمارش معکوس جهت برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی زندانیان سراسر کشورخاطرنشان کرد: فدراسیون ورزش های همگانی با اهداء 60 بسته ورزشی شامل توپ داژبال ، دیسک فریزبی ، طناب ورزشی ، بازی های فکری و حلقه هولاهوپ  جهت ارسال به زندانهای سراسر کشور و همچنین صدور دستورات لازم به هیئت های استانی به منظور همکاری با ادارات کل زندانها در راستای برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی زندانیان ، حمایت همه جانبه ای از پنجمین المپیاد ورزشی زندانیان داشته است .

عزیزیان در ادامه گفت: با توجه به اینکه رویکرد حوزه تربیت بدنی و ورزش در زندانهای کشور رویکرد همگانی می باشد، همکاری فدراسیون ورزش های همگانی و هیئت های ورزش های همگانی استان ها عامل مهمی در توسعه ورزش در زندانها است.

مدیرکل دفتر فرهنگی و تربیتی سازمان زندان ها خاطرنشان کرد: فدراسیون ورزش های همگانی و دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان زندانهای کشور در سال گذشته تفاهم نامه ای جهت همکاری های مشترک منعقد نمودند که مفاد آن تاکنون به خوبی اجرا شده و امیدواریم تا پایان سال 1400 تعداد زیادی از زندانیان، کارکنان و سربازان وظیفه سازمان زندانها تحت پوشش برنامه های ورزش های همگانی قرار بگیرند. 

وی همچنین اعطای برند زندان فعال و دوستدار ورزش ، برگزاری دوره های توجیهی جهت زندانیان و دوره های مربیگری و داوری جهت کارکنان ، برگزاری دوره های مدیریتی توسعه ورزش های همگانی ویژه مدیران سازمانی، برگزاری لیگ مینی فوتبال ویزره زندانیان و ... را از دیگر برنامه های مشترک که در سال جاری اجرایی خواهد شد برشمرد .