سرپرست کمیته آمادگی جسمانی پارسی معرفی و منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، بنابر پیشنهاد سرپرست سازمان آمادگی جسمانی و روش های تمرینی و طی حکمی از سوی دکتر افشین ملایی رئیس فدراسیون، دکتر فریده اشرف گنجویی سرپرست کمیته آمادگی جسمانی پارسی فدراسیون ورزش های همگانی شد. 
در متن حکم ملایی خطاب به گنجویی آمده است: 
به استناد ماده 13 آئین نامه ساختاری نوین فدراسیون و با عنایت به تعهد و تخصص و تجارب ارزشمند سرکارعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست کمیته آمادگی جسمانی پارسی فدراسیون ورزش های همگانی منصوب می شوید. 
انتظار دارم با در نظر گرفتن اولویت کاهش موثر کم تحرکی ملی نسبت به اجرای وظایف با محوریت امور ذیل اهتمام جدی معمول نمائید:‌
1. توجه به برنامه محوری و رویکرد علمی در اجرای طرح ها و اقدامات 
2. تمرکز بر ارزش های محوری فدراسیون به ويژه اصل عفاف و حجاب و شفافیت مالی در تمامی فعالیت ها 
3. تمرکز بر افزایش حداکثری مخاطبین کمیته در سطوح ملی و استانی متناسب با اهداف فدراسیون و نیازهای اقشار
4. توجه به مشارکت موثر ذی نفعان کلیدی در تصمیم سازی راهبردی و عملیاتی 
5. توجه به کمیته های متناظر استانی و رفع مشکلات آنان
6. تعهد عملی به خط مشی اخلاقی فدراسیون 
7. سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات 
امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و بهره گیری از کلیه امکانات و ظرفیت های موجود در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش همگانی کشور موفق و موید باشید. 

افشین ملایی

رئیس فدراسیون